[RETURN]

Ketvirtoji pamoka

Lesson 4

UGNIS

 • Click - Audio

          Ugnis yra labai reikalinga. Be ugnies žmogus negali gyventi.
  Ugnis padejo sukurti kultura is civilizaciją.

          Mano name yra krosnis. Krosnyje dega ugnis ir šildo namą.
  Be krosnies aš negaliu gyventi savo namie. Krosnis yra taip pat
  labai reikalinga. Mano krosnis yra nauja ir graži.

                        ___________________________-

  Akis už akį, dantis už dantį! --- An eye for and eye and a tooth for a tooth!

  VOCABULARY

 • Click - Audio

  ugnis - fire
  be - [preposition with genative] - without
  galeti - [galiu, gali] - to be able, can
  reikalinga - [adj. feminine] - necessary
  krosnis - stove, oven, range
  degti [degu, dega] -to burn
  šildyti [šildau, šildo] - to warn, to heat

  ilgai [adv.] - long, for a long time
  padėti; [padedu, padeda] - to help
  sukurti [sukuriu, sukuria] - to create
  kultura- culture
  civilizacija - civilization
  nauja [adj. fem.] new
  negaliu [ne + galiu ] I cannot
  graži [adj fem] - beautiful, pretty
  [prep. with acc.] - for, in return

  **

  [RETURN]


  info@thelithuanians.com

  © Web site created and maintained by Raymond Balta