[RETURN]

LITHUANIAN LANGUAGE
AUDIO LESSONS

SOME COMMON EXPRESSIONS

   

GREETINGS - SVEIKINIMAI


.....English..... ....Lietuviškai... .....English..2.. ...Lietuviškai..2..
1. Good morning Labas rytas 6. Good day Laba diena
2. Good evening Labas vakaras 7. Hello! Hi! Labas
3. Goodbye Sudie 8. So long Iki pasimatymo
4. Thank you Ačiū 9. Thank you very much Ačiū labai
5. You're welcome Prašau 10. Good Night Labanakt


CLASSROOM EXPRESSIONS

.....English..... ...Lietuviškai.... .....English..2.. ...Lietuviškai..2..
1. Please Read Prašau skaityti 6. Repeat, please Prašau pakartoti
2. Read (!) Skaitykite 7 Once more Dar karta
3. Please translate Prašau išversti 8. All together (please) Visi kartu
4. Please write Prašau rašyti 9. That's all Tai viskas
5. Attention, please Prašau demesio 10. Who wants to read? Kas nori skaityti

GETTING ACQUAINTED

.....English..... ...Lietuviškai....
1. Please get acquainted Prašau susipžinti
2. This is Mr. Smith Čia ponas Smith (or Smitas)
3. I am (Mr) Valys, Anthony Valys Aš esu Valys, Antanas Valys
4. Are you Mr. Hood? Ar jus esate ponas Hood?
5. Yes, I am Gary Hood Taip, aš esu Gary Hood
6. No, I am John Wilson Ne, aš esu John Wilson
7. Where is Professor Mazeika? Kur yra profesorius Mažeika?
8. Professor Mazeika is at the university. Profesorius Mažeika yra universitete. .
9. It is very nice to meet you. Labai malonu susipažinti su Jumis
10. I an very glad Labai malonu

ASKING FOR DIRECTIONS

.....English..... ...Lietuviškai....
1. Where is the university? Kur yra universitetas?
2. The university is in the other part of the city. Universitetas yra kitoje miesto dalyje. .
3. Where is the post office Kur yra paštas?
4. The post office is in the center of the city. Paštas yra miesto centre
5. How do I get to the theatre Kaip man nuvažiuoti i teatra ?
6. Go by bus. No. 5 Važiuokite autobusu. Numeris penktas
7. And how (do I go) by car? O kaip važiuoti automobiliu?
8. What kind of car do you have? Koks jusu automobilis?
9. My car is new. Mano automobilis naujas.
10. O.K. lets go by car (your car). Gerai važiuokime jusu automobiliu
11. I will show you the way. Aš jums parodisiu kelia

Thank you for visiting . Please come back and visit again!
This site will continue to grow.
   

Brought to you by "The Lithuanians Voice" Lietuviu Balsas, and TheLithuanians.com website

  • Donate Support the spreading of Lietuvybe / That Lithuanian Spirit.    [RETURN]

    Email: info@thelithuanians.com

    ©Web site created and maintained by Raymond Balta